yApple.cz

watchOS 4: Apple Watch jako baterka
Jedna z nových funkcí watchOS 4 je baterka, která je přístupná hned z Kontrolního centra. Jde o takovou drobnost, ale v naprosté tmě dokáže posloužit.

Jak spustit baterku (svícení displejem) na Apple Watch

  1. Zobrazte gestem nahoru Kontrolní centrum a klikněte na ikonu baterky
  2. Pohybem doprava a doleva se přesouváte mezi 3 režimy bílá, blikání a červená
  3. Kliknutím v každém režimu zvýšíte intenzitu
  4. Gestem dolů baterku vypnete
Kryty na iPhone | yApple.cz

yApple.cz