iPhone 7: Jak na tvrdý restart, DFU mód a mód obnovy (Video)
Jelikož iPhony 7 přišly o mechanické Home tlačítko, mění se i postupy, které se používají, když iPhone 7 neodpovídá, tzv. zamrzne. Povíme si, jak provést tvrdý restart (Hard reset), jak se dostat do režimu obnovy a jak se dostat do tzv. DFU módu..

Jak na tvrdý restart (Hard reset) u iPhonu 7

Vynucení restartu provedete u iPhonu 7 a iPhonu 7 Plus současným podržením zapínacího tlačítka (Na pravé straně iPhonu 7) a tlačítka hlasitosti po dobu 10 sekund.

Nelekněte se, že se zobrazí na displeji změna hlasitosti. Je to podružný efekt, který nelze odstranit.

Jak na režim obnovy u iPhonu 7

  1. Připojte kabelem iPhone 7 k počítači Mac nebo PC při vypnuté aplikaci iTunes.
  2. Podržte dlouho a současně zapínací tlačítko a tlačítko pro snížení hlasitosti. Objeví se logo Applu, ale držte dál.
  3. Uvolněte obě tlačítka až ve chvíli, kdy se zobrazí na iPhonu 7 zpráva o připojení k iTunes.
  4. Nechte iPhone 7 připojen kabelem, spusťte iTunes a postupujte dle instrukcí
  5. iPhone budete mosi aktualizovat, nebo obnovit ze zálohy.

Jak na DFU mód u iPhonu 7

  1. Připojte kabelem iPhone 7 k počítači Mac nebo PC při vypnuté aplikaci iTunes.
  2. Podržte současně zapínací tlačítko a tlačítko pro snížení hlasitosti po dobu 10 sekund.
  3. Uvolněte zapínací tlačítko a po dobu dalších 10 sekund dále držte tlačítko pro snížení hlasitosti. Uvolněte i toto tlačítko. Nyní se iphone 7 nachází v DFU módu a má prázdný displej.
  4. Nechte iPhone 7 připojen kabelem a spusťte iTunes, které vám oznámí, že jste módu údržby.
  5. Nyní musíte iPhone 7 obnovit ze zálohy.

Jak se dostat z DFU módu a módu obnovy?

Podržte současně zapínací tlačítko a tlačítko pro snížení hlasitosti dokud se neobjeví logo Applu.

Kryty na iPhone | yApple.cz
yApple.cz