yApple.cz

Apple TV - Klávesové zkratky pro ovladač
Možná jste to nevěděli, ale i pro malinký ovladač Apple TV s několika tlačítky existují šikovné klávesové zkratky, které vám ušetříte čas při procházení nabídky Apple TV.

Jak se rychle vrátit do hlavního menu

Podržet tlačítko Menu

Jak rychle uspat Apple TV

V hlavním menu podržte tlačítko Play/Pause po dobu 3 sekund dokud se Apple TV neuspí

Jak rychle skrýt ikony

V hlavním menu zvolte ikonu kterou chcete skrýt, podržte tlačítko Vybrat a zmáčkněte Play/Pause. Objeví se volba pro skrytí ikony.

Jak během filmu přeskakovat na kapitoly

Stiskněte tlačítko Dolů a pak Doprava, nebo Doleva

Jak označit video jako zhlédnuté, nebo nezhlédnuté

Podržte tlačítko Vybrat

Jak změnit pořadí Apple kanálů

Pro označení kanálu se kterým chcete hýbat podržte tlačítko Vybrat dokud se nezačne hýbat. Tlačítky Doprava a Doleva kanál přemístíte. Tlačítkem Vybrat kanál umístíte.

Jak rychle spárovat a zrušit spárování ovladače a Apple TV

Pro spárování podržte současně tlačítko Menu a Doprava po dobu 6 sekund.
Pro zrušení spárování podržte současně tlačítko Menu a Doleva po dobu 6 sekund.

Jak obnovit Apple TV

Podržte současně tlačítko Menu a Dolů po dobu 6 sekund

Kryty na iPhone | yApple.cz

yApple.cz